Retie

Snoepwinkeltje van Zjowanneke
Bron: Reties Album. Beeld van een dorp.
1900-1970; Theo Breugelmans

Joanne ‘Zjowanneke’ Verstraelen – Breugelmans
opende in 1947 ‘Huis De Klok’ op de Turnhoutsebaan.
Tot vlak voor ze als 87-jarige overleed, verkocht ze
eetwaren, drank, sigaretten, snoep en
zelfbereid roomijs ‘tot in Antwerpen bekend’.

Zoals u heeft gelezen op onze home-pagina, gebruiken wij nog tot op heden dit recept.